Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2013

ebe
4621 2164 500
Reposted fromcountingstaars countingstaars

October 12 2013

ebe
Stefanie! Zjadłabym Cię na śniadanie! :D
- by rymy częstochowskie 
ebe
I stało się coś okropnego: wszystkie formy pośrednie są między nami niemożliwe.
— Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromvioloncelliste violoncelliste
ebe
:D

ebe
2722 c6bf
:D

October 10 2013

ebe
"Poniedziałek bez Ciebie
Wtorek bez Ciebie
Środa bez Ciebie
Czwartek bez Ciebie
Piątek bez Ciebie
Sobota bez Ciebie
Niedziela bez Ciebie

Dobrze, że tydzień ma
Tylko siedem dni."

Krystyna Gucewicz "Tęsknię"
ebe
"Kocham cię szeptem –
Możesz
Nie zauważyć."

Krystyna Gucewicz

October 06 2013

ebe
6643 7c8d
koteł wybrał 
Reposted fromHakaineko Hakaineko
ebe
ebe
4009 b484 500
Reposted frommarud marud

October 04 2013

ebe
6220 7e18 500
Reposted byzagadka zagadka

October 03 2013

0201 9931
Reposted fromjhaesus jhaesus

September 28 2013

ebe
Paweł Zawiślak, Kropki Kreski
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern

September 25 2013

ebe
8484 c0ba 500
:)
Reposted bystrus strus

September 23 2013

ebe

September 22 2013

ebe
3070 159a
Reposted fromwagabunda wagabunda

September 20 2013

ebe
3656 efa1
Miron Białoszewski, O!
Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen

September 19 2013

ebe
1035 d8f4
Reposted fromrwijmizeby rwijmizeby

September 14 2013

ebe
"Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się, bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat."

— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted frommyNeverland myNeverland

September 09 2013

ebe
9635 1d7d
Reposted fromfsjhdsjv fsjhdsjv
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl