Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

ebe
0240 41e3
Reposted fromciarka ciarka

September 15 2019

ebe
9621 a9ea 500
Reposted fromrubinek rubinek

September 06 2019

ebe
3598 64d5 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion

August 27 2019

ebe
7612 dbff
Bohdan Zadura
Reposted fromikhakima ikhakima

July 30 2019

ebe
1455 64fa

July 18 2019

ebe
3011 397a
Reposted fromwyczes wyczes

June 21 2019

ebe
Serce rozum ciągle biją się Ile mogę znieść – ciąż pytam, zastanawiam się I twoje ślady na sobie ciągle mam Wszystkich chwil, co wiecznie, wiecznie miały trwać trwać

March 09 2019

ebe
0993 ce4c
Wisława Szymborska, Portret kobiecy

Musi być do wyboru,
Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło.
To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare,
Czarne, wesołe, bez powodu pełne łez
Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie.
Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno.
Naiwna, ale najlepiej doradzi.
Słaba, ale udźwignie.
Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała.
Czyta Jaspersa i pisma kobiece.
Nie wie po co ta śrubka i zbuduje most.
Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda.
Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem,
własne pieniądze na podróż daleką i długą,
tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej.
Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona.
Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi.
Albo go kocha albo się uparła.
Na dobre, na niedobre i na litość boską. 
Reposted fromRowena Rowena

February 24 2019

ebe
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie. 
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted fromlovvie lovvie

October 27 2018

ebe

September 26 2018

ebe
4024 7583 500
Reposted fromimradioactive imradioactive

August 16 2018

ebe
pink
Reposted fromMalikor Malikor

August 07 2018

ebe
5704 6654 500
Reposted bygpunktschmitzabsurdalnajoan-the-witch

August 04 2018

ebe
3433 7a5a
Reposted fromesthrelle esthrelle

June 28 2018

ebe
6676 d860 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

June 11 2018

ebe
Play fullscreen
Nie wiem czego tak nam żal
Nie było miłości w nas
Tak dawno
Dawno

June 10 2018

ebe
(...) nie ma tęsknoty bardziej bolesnej niż tęsknota za tym, czego nigdy nie było
— Fernando Pessoa

March 15 2018

ebe
- CHEMIA -
nie jestem w stanie 
skupienia
nie skupiam się
ja się rozpraszam
wypraszam wszystkich
z siebie
ciebie wyprosić
nie jestem w stanie

— Olga Wojciechowska
Reposted byachaii achaii

January 17 2018

ebe
Nie śnij się. nie śnij. W którymś śnie się utop
tak ostatecznie i nie przyśnij już się. 
Robisz mi nieporządek w chaosie. Aż muszę 
zaraz po przebudzeniu kląć bezgłośnie, żeby 
ciebie odpędzić. Do mojej przeszłości 
wprowadzili się obcy, nawet nie wiem kto, 
leżą przy tobie na tapczanie, sprawnie 
- uczciwie za drzwi wypychają, tak że 
to nie jest teraz moja przeszłość. Dzisiaj odwilż. 
I wszystko cieknie. Wszystko cieknie. 
Niszczeją wszelkie trwałe formy. 
Budzi się z zimy rozedrgany ustrój.
— Marcin Świetlicki "Wszystko cieknie"

January 12 2018

ebe
5324 9642 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl